slide1banner giữaslide4slide3
Sắp xếp:

THÙNG RÁC

Thùng rác đạp chân inox 5l

Thùng rác đạp chân inox 5l

Giá NY: 450,000 đ
Giá bán: 0 đ
Thùng rác HDPE 660l

Thùng rác HDPE 660l

Giá NY: 4,950,000
Giá bán: 3,850,000
Thùng rác nhựa 120l nắp kín

Thùng rác nhựa 120l nắp kín

Giá NY: 1,200,000 đ
Giá bán: 850,000 đ
Thùng rác nhựa 45lit màu xanh lá

Thùng rác nhựa 45lit màu xanh lá

Giá NY: 450,000 đ
Giá bán: 365,000 đ
Thùng rác nhựa 40lit

Thùng rác nhựa 40lit

Giá NY: 415,000 đ
Giá bán: 350,000 đ
Thùng rác nhựa 20lit

Thùng rác nhựa 20lit

Giá NY: 250,000 đ
Giá bán: 210,000 đ
Thùng rác nhựa 30lit

Thùng rác nhựa 30lit

Giá NY: 290,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
Thùng rác nhựa 25lit

Thùng rác nhựa 25lit

Giá NY: 290,000 đ
Giá bán: 250,000 đ
Thùng rác nhựa 15lit

Thùng rác nhựa 15lit

Giá NY: 250,000 đ
Giá bán: 210,000 đ
Thùng rác inox vuông gạt tàn A34-B

Thùng rác inox vuông gạt tàn A34-B

Giá NY: 1,250,000 đ
Giá bán: 1,180,000 đ
Thùng rác inox A35-F

Thùng rác inox A35-F

Giá NY: 1,280,000 đ
Giá bán: 850,000 đ
Thùng rác inox đạp chân

Thùng rác inox đạp chân 8l

Giá NY: 550,000 đ
Giá bán: 435,000 đ
Thùng rác gỗ treo đôi A78-B

Thùng rác gỗ treo đôi A78- B

Giá NY: 3,850,000 đ
Giá bán: 3,150,000 đ
Thùng rác đá hoa cương A15

Thùng rác đá hoa cương A15

Giá NY: 2,850,000 đ
Giá bán: 1,750,000 đ
^ Về đầu trang